محصولات بوتاکس

انواع بوتاکس های موجود در بازار کشور

STORAGE CONDITION

CONSTANT

PAINT MAX

COUNTRY

FIT SIZE

BOTOX

2-8  oc


7 OR 8 MONTH

3 PERSON

ENGLISH

500 Unit

DYSPORT

2-8 oc

6 OR 7 MONTH

2 PERSON

KOREA

100 Unit

NEURONOX

-4 oc


3 OR 4 MONTH

1 PERSON

CHINA

50 & 100 Unit

CANITOX

 

کاربرد بوتاکس در زیبایی:

رفع خطوط اخم، خطوط افقي پيشاني، چروك كنار چشم (پنجه كلاغي)، چروك زير چشم، چروك‌هاي چانه، خطوط دور لب و اطراف دهان، ليفت كردن نوك بيني، جلوگيري از گشادي سوراخ‌هاي بيني، درمان افتادگي گوشه خارجي لب، اصلاح لثه‌هاي فوقاني نمايان در هنگام خنده


  كاربردهاي بوتاكس در پزشکی:

بلفارواسپاسم ، اسپاسم همي فاشيال، انتروپيون اسپاستيك، ديسكنزي فاشيال، تورتيكولي، ديستوني سرويكال، استرابيسم، ميگرن، نورالژي بعد هرپس، زخم‌هاي دردناك و سندرم‌هاي درد متعدد، هموروئيد و فيشر، هيپرهيد روزيس اوليه.